تمامی مطالب برای برچسب :رطوبت سنج با pic و hs1101

FREE

پروژه جوجه کشی با pic

پروژه جوجه کشی با pic   یک پروژه کامل و جالب که نیازی به توضیح نیست ، رطوبت سنج و دماسنج و تاریخ شمسی و ساعت و … مناسب برای استفاده در سیستم جوجه کشی ، با کمی تغییر در برنامه میتوان به آن رله و … هم اضافه کرد اگر کسی نیاز داشت در […]