تمامی مطالب برای برچسب :رطوبت سنج با اتمگا8

FREE

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)   پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr و سنسور رطوبت hs1101 . در این پروژه فرکانس تولید شده در سنسور رطوبت با استفاده از فرمول به درصد تبدیل می شود . در این پروژه فرکانس بر حسب hz و رطوبت بر حسب درصد بیان […]