تمامی مطالب برای برچسب :اشنایی با ارتباط بین AVR و اندروید

VIP

کنترل ربات با گوشی اندروید

کنترل ربات با گوشی اندروید

کنترل ربات با گوشی اندروید در پروژه کنترل ربات با گوشی اندروید با استفاده از یک گوشی اندروید با AVR ارتباط برقرار می کنیم و با استفاده از آن یک ربات را کنترل می کنیم . ارتباط بین AVR و اندروید از طریق بلوتوث صورت می پذیرد و از ماژول بلوتوث HC-05 برای این ارتباط […]