تمامی مطالب برای برچسب :ارتباط بین میکرو و کامپیوتر

FREE

برد مبدل USB به RS232

برد مبدل USB به RS232 یکی از راه های ارتباط بین میکرو و کامپیوتر استفاده از رابط RS232 است . برای این نوع ارتباط معمولا از پورت سریال 9 پین کامپیوتر استفاده می شود اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که این پورت در سیستم های جدید به ویژه لبتاب وجود […]