تمامی مطالب برای برچسب :آموزش arm 9

FREE

دانلود کتاب آموزش کامل ARM

دانلود کتاب آموزش کامل ARM در این کتاب بصورت پایه ای میکرو کنترولر ARM آموزش داده می شود ابتدا اطلاعات عمومی و پایه ای میکروکنترولر ARM بیان می شود سپس وارد بحث های مقدماتی آموزش میکروکنترولر ARM  میشود و در آخر نیز بصورت تخصصی  بحث آموزش ادامه داده می شود . کل کتاب در شش […]