تمامی مطالب برای برچسب :آموزش عملی ADC

VIP

ایجاد رنگ های مختلف با POWER RGB LED و PWM

ایجاد رنگ های مختلف با POWER RGB LED و PWM

ایجاد رنگ های مختلف با POWER RGB LED و PWM در این پروژه با استفاده از POWER LED RGB رنگ های مختلف و زیبایی رو ایجاد می کنیم ، میکروکنترلر به کار رفته در این پروژه atmega32 است که از هر سه pwm میکرو برای راه اندازی POWER LED RGB اسفاده کرده ایم در این […]