تمام مطالب دسته بندی : پروژه هایی رطوبت سنج

FREE

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)

 

پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr و سنسور رطوبت hs1101 . در این پروژه فرکانس تولید شده در سنسور رطوبت با استفاده از فرمول به درصد تبدیل می شود . در این پروژه فرکانس بر حسب hz و رطوبت بر حسب درصد بیان میشود .

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام [...]
پروژه رطوبت سنج و فرکانس متر با avr (یک)
6783 بازدید
FREE

پروژه جوجه کشی با pic

 

یک پروژه کامل و جالب که نیازی به توضیح نیست ، رطوبت سنج و دماسنج و تاریخ شمسی و ساعت و ... مناسب برای استفاده در سیستم جوجه کشی ، با کمی تغییر در برنامه میتوان به آن رله و ... هم اضافه کرد اگر کسی نیاز داشت در بخش نظرات مطرح کنه

برای دانلود فایل پروتیوس و بسکام[...]
پروژه جوجه کشی با pic
7138 بازدید