آرشیو پروژه های ارتباط آردوینو با اندروید - سرزمین الکترونیک
پنجشنبه ۵ مرداد

دسته بندی : پروژه های ارتباط آردوینو با اندروید

DOWNLOAD
کیت کنترل وسایل و سیستم ضد سرقت-با اپلیکیشن اختصاصی

کیت کنترل وسایل و سیستم امنیتی هوشمند توسط GSM-با اپلیکیشن اختصاصی

آپدیت اول کیت : کنترل وسایل خروجی(رله ها) از طریق تماس تلفنی(راه اندازی واحد DTMF در sim800) آپدیت دوم کیت : سیستم امنیتی پیشرفته(برقراری تماس تلفنی در صورت تحریک شدن ورودیها) توسط کیت بالا علاوه بر[...]

COURSE
پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-4

پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-4 و 5

در جلسه ی قبلی پکیج یعنی جلسه ی سوم، به راه اندازی برد و کدنویسی برای آن پرداخته شد و آموزش کار با پینهای I/O و واحدهای مختلفی از قبیل ADC بیان شد. در این جلسه با استفاده از آموخته های قبلی خود، به را[...]

COURSE
پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-3

پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-3

در جلسه ی دوم از پکیج خود، به پروگرم کردن برد پرداختیم و ابتدا روشهای مختلف پروگرم کردن برد را معرفی کردیم و آنها را باهم مقایسه نمودیم. در ادامه ی جلسه ی 2، آموزش پروگرم کردن برد با روشهای معرفی شده [...]

COURSE
پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-2

پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-2

در جلسه ی اول از "پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 سری ARM توسط آردوینو" که مقدمه ی پکیج بود، کلیاتی را در خصوص پکیج خود بیان کردیم و سعی کردیم یک دید کلی به شما کاربران محترم بدهیم. از این ج[...]

COURSE
پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو(1)

پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 توسط آردوینو-1

در جلسه ی اول از "پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 سری ARM توسط آردوینو" در ابتدا با بیان دلایل و مثالهایی، ضرورت و مزیت استفاده از میکروکنترلرهای ARM را بیان کرده ایم. سپس به بررسی میکروکنتر[...]

DOWNLOAD

پکیج آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر STM32 سری ARM توسط آردوینو

بیشتر افرادی که قبلا با میکروکنترلرهای AVR کار کرده اند و قصد دارند برای بهبود عملکرد پروژه های خود و همچنین صنعتی تر کردن مدارهای خود، از میکروکنترلرهای سری ARM بجای میکروکنترلرهای AVR استفاده کنند و[...]

مطالب سایت