تمام مطالب دسته بندی : پروژه های رطوبت سنج

FREE

رطوبت سنج و دماسنج با سون سگمنت جدا

در این پروژه با استفاده از سنسور DHT11 رطوبت سنج و دماسنج دقیقی رو طراحی می کنیم که با استفاده از دو سون سگمنت چهارتایی جداگانه (کاتد مشترک) مقدار رطوبت و دما را نشان می دهیم . برای درایو کردن سون سگمنت ها از تراشه

رطوبت سنج و دماسنج با سون سگمنت جدا
5630 بازدید
17 مرداد 1392