تمام مطالب دسته بندی : پروژه های بازی

FREE

بازی متجاوزگران فضایی با میکرو

در این پروژه جذاب که شبیه سازی آن را در نرم افزار پروتئوس قابل  اجرا است می توانید بااستفاده از یک دسته ی بازی و LCD گرافیکی این پروژه را ساخته  و از ساخت این پروژه لذت ببرید .

در فایل ض[...]

بازی متجاوزگران فضایی با میکرو
1946 بازدید
09 تیر 1392